Selecteer een pagina

Privacystatement

Innervit doet er alles aan om jouw privégegevens privé te houden. Jij en wij willen niet dat anderen er met jouw gegevens vandoor gaan. Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen, worden bepaalde gegevens wel gevraagd. Hieronder lees je welke gegevens dit zijn en waarvoor deze gebruikt worden. Ook lees je welke rechten je hebt, wie toegang heeft tot jouw gegevens en hoe lang jouw gegevens bewaard worden.

Verwerking van jouw persoonsgegevens 

Conform de privacywetgeving moet Innervit jou vertellen op basis van welke ‘juridische gronden’ jouw gegevens worden gebruikt. Wij hebben gegevens van jou nodig vanwege contractuele afspraken tussen jou en Innervit, bijvoorbeeld voor het leveren van een dienst. Innervit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Contact opnemen, telefonisch of per e-mail, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Informatie verstrekken over wijzigingen van onze diensten en/of producten
  • Mogelijkheid bieden tot het aanmaken van account
  • Diensten en/of producten bij je af te leveren
  • Het analyseren van jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Innervit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of bijvoorbeeld wanneer wij fraude vermoeden. In sommige gevallen heb je zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld bij aanmelding voor de nieuwsbrief.

Delen van jouw persoonsgegevens met derden

Innervit verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Innervit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Jouw gegevens worden opgeslagen in een database, waarbij wij strenge beveiligingsmaatregelen hanteren. Innervit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via romy@innervit.nl.

Het bewaren van jouw persoonsgegevens

Innervit bewaart en gebruikt jouw gegevens uiteraard niet langer dan noodzakelijk. Na het verstrijken van de bewaartermijn verwijderen wij alle gegevens die wij van jou hebben. De bewaartermijnen zijn als volgt:

  • Inactieve klantaccounts verwijderen wij na 2 jaar
  • Factuur- en betaalgegevens bewaren wij, conform de richtlijnen van de Belastingdienst, 7 jaar
  • Jouw inschrijving voor onze nieuwsbrief en/of jouw toestemming voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten bewaren wij 5 jaar. Ook het verzoek om jouw inschrijving en/of toestemming in te trekken bewaren wij 5 jaar

Jouw persoonsgegevens en jouw rechten

Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wil je je gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of je e-mailvoorkeuren aanpassen? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar romy@innervit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Innervit zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Innervit wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Innervit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Innervit gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Voorbeelden van cookies door derden zijn: Google Analytics (analytische cookies) en Facebook (tracking cookie).

 

Onze verantwoordelijk en jouw persoonsgegevens

Wij zijn Innervit. Wij respecteren jouw privacy als bezoeker van www.innervit.nl en zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegvens. Onze adres- en contactgegevens vind je op de website.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 27 mei 2018.